top of page

ดีป้า จับมือพันธมิตรเปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทคคุณภาพของไทยดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรสายเทคร่วมเปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะเป็นสื่อกลางและช่องทางการสื่อสารให้กับชุมชนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลของไทย ช่วยจับคู่ให้บุคลากรสายเทคและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้พบกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการส่งเสริมการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการส่งเสริมกลุ่มชุมชนเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม Tech Thailand ในประเทศไทย


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในรูปแบบ Web3.0 และทำงานบน JFIN Chain โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางและช่องทางการสื่อสารให้กับชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างธุรกิจดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มประเภทองค์กรหรือธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความหลากหลายให้สามารถค้นหาได้ผ่าน Tech Category พร้อมนำระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดมาตรฐานแก่บุคลากรที่เข้ามา มีส่วนร่วมในชุมชนในรูปแบบ Tech Citizenผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า แพลตฟอร์ม Tech Thailand จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้คนในวงการเทคโนโลยีดิจิทัลมีพื้นที่สำหรับพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ผลิตเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ผ่านอาชีพใหม่ ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประกอบการ จะได้พบกับสาระความรู้ และสามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้มาช่วยให้คำปรึกษาในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ดีป้า พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดขึ้น และผลักดันชุมชนเทคให้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Tech Thailand ในวงกว้าง


“ดีป้า เชื่อว่า ปัจจุบันมีบุคลากรไทยในสายเทคอีกจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมเองก็ยังคงมองหาและมีความต้องการบุคลากรในสายจำนวนไม่น้อย ดังนั้นแพลตฟอร์ม Tech Thailand จะเป็นกลไกสำคัญในการจับคู่ (Matching) ให้ทั้งสองฝั่งได้มาเจอกัน และร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศให้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว


พร้อมกันนี้ ดีป้า โดย ผศ.ดร.ณัฐพล และ เจ เวนเจอร์ส โดย นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการส่งเสริมการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ และ โครงการส่งเสริมกลุ่มชุมชนเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม Tech Thailand ในประเทศไทย โดยมี นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า และ นายเอกชัย สุขุมวิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ เวนเจอร์ส ร่วมเป็นพยานด้าน นายธนวัฒน์ กล่าวว่า แพลตฟอร์ม Tech Thailand เกิดจากความร่วมมือระหว่าง เจ เวนเจอร์ส และ มิสเตอร์ฟ็อกซ์ อีกทั้งได้รับความช่วยเหลือด้านการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มให้เกิดการใช้งานในระดับประเทศจากทางดีป้า ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจาก Pain Point ของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันที่ถูกปิดกั้น การมองเห็น ส่งผลให้การค้นหาเนื้อหาหรือบุคลากรในสายเทคโนโลยี ไอที นวัตกรรม รวมถึงดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก เกิดอุปสรรคในการเชื่อมโยงคนในวงการเดียวกัน ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมคนในสายเทคในรูปแบบ Content and Community Platform ให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ให้กับสังคมขณะที่ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิสเตอร์ฟ็อกซ์ กล่าวว่า จุดเด่นของ Tech Thailand คือ การเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทของคนไทย ไม่ปิดกั้น การมองเห็นเนื้อหา มีอัลกอริทึมหลักให้ผู้ใช้งานหรือผู้อ่านมองเห็นด้วยการจัดเรียงลำดับตามเวลา และมีการให้บริการฟีเจอร์ที่หลากหลาน โดยเฉพาะข่าวสารและเนื้อหาสาระด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้กลุ่มผู้อ่านและผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ Tech Thailand ยังถูกออกแบบให้มีฟีเจอร์หลักในการช่วยให้ครีเอเตอร์สายเทค สร้างรายได้ และพร้อมที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสื่อและครีเอเตอร์สายเทคโนโลยีและ IT ให้ต่อยอดสร้างรายได้ร่วมกัน ที่สำคัญ Tech Thailand ยังพร้อมเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเทคให้มาพบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกันที่ผ่านมา Tech Thailand เริ่มเก็บข้อมูลการสำรวจประชากรเทคในประเทศไทย โดยฐานข้อมูลเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีไทยให้เติบโต ตอบรับนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งเปิดพื้นที่ให้คนสายเทคสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพ ได้รับการมองเห็นและรับรู้มากที่สุด อีกทั้งช่วยให้ครีเอเตอร์สร้างรายได้จากแพลตฟอร์มในรูปแบบ Contribute to Earn สำหรับผู้ที่สนใจสามารถทดลองใช้งาน Tech Thailand ได้ที่ www.tech-thailand.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line OA: @techthailand

Comments


bottom of page