top of page

Digital Tranformation ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่จำเป็นสำหรับธุรกิจยุคนี้


ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าในปัจจุบัน คือ เทคโนโลยี หลายธุรกิจเดินหน้าเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็น Digital Tranformation ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรอย่างจริงจัง ซึ่ง Digital Transformation (DX) คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าให้เกิดสิ่งใหม่ด้วยการนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นตั้งแต่การบริหารไปจนถึงสายการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


Digital Transformation ในธุรกิจ

ตัวอย่างของหลายบริษัทผันตัวเองเข้าสู่การเป็น Digital Transformation และเข้าไปอยู่ในทุกอุตสาหกรรมที่ชัดเจนและอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน คือ ธุรกิจการเงินการธนาคาร จากการกดเงินผ่านตู้ ATM สู่การใช้ Mobile Banking ที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปัจจุบัน และทุกธนาคารตอนนี้จำเป็นต้องมี หรือการมี Netflix ทำให้โรงภาพยนตร์หลายที่ต้องเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า ทั้งการจองตั๋วออนไลน์ ชำระเงินออนไลน์ เพื่อดึงให้ลูกค้ายังใช้บริการโรงภาพยนตร์อยู่

 

ทำไมธุรกิจถึงต้องให้ความสนใจกับ Digital Tranformation 

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมหลายบริษัทจึงให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ก้าวสู่ Digital Transformation ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ธุรกิจของตัวเองถูกดิสรัปต์ไปเสียก่อนจะสาย ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ที่นับวันผู้คนยุคใหม่หันไปใช้บริการรับข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจสื่อต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับยุคใหม่ด้วยการผสานเทคโนโลยีเข้ากับธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นั่นก็คือการเข้าสู่การเป็น Digital Transformation


จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่การเป็น Digital Tranformation ตอบโจทย์สำหรับคนทำธุรกิจได้อย่างหลากหลาย เช่น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน , ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้น , เก็บรวบรวมข้อมูลได้มากขึ้น 


ความสำคัญของการทำ Digital Transformation คือ การพูดถึงความอยู่รอดขององค์กรในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และยิ่งในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาทำให้หลายธุรกิจปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยอยู่เสมอ และยิ่งใครเข้ามาได้ก่อนก็มีโอกาสในการเรียนรู้ได้เร็วและนำไปสู่การได้เห็นธุรกิจเติบโตได้ในระยะยาวมากยิ่งขึ้น 


Digital Transformation is not just a trend; it's essential for businesses today.


It cannot be denied that technology is crucial in driving businesses forward today. Many businesses are at the forefront of transforming into Digital Transformation by incorporating technology to drive real change within the organization. Digital Transformation (DX) is the process of transforming old things into new ones by using technology and innovation to bring about change. These transformation processes often occur from management to production lines and quality control. Everything can be transformed with digital technology.


Digital Transformation in Business

Many companies have transformed themselves into Digital Transformation and entered into every industry that is clear and part of everyone's daily life. For example, the financial banking industry has gone from using ATMs to using Mobile Banking, which is essential today, and every bank now needs it. Netflix has made many cinemas add convenience for customers, such as online ticket booking and online payment, to keep customers using cinema services.

Why Businesses Should Pay Attention to Digital Transformation

Many people may wonder why many companies are interested in transforming their organizations into Digital Transformation. This is to prevent their own businesses from being disrupted before their time. A clear example is the print media business, in which more and more people are turning to the internet for news services, resulting in media businesses having to transform themselves to adapt to the new era by integrating technology into the business to meet consumer demands. This is entering into Digital Transformation.


It can be seen that transforming a business into Digital Transformation answers a variety of needs for business people, such as increasing work efficiency, responding better to customer needs, and collecting more data.


The importance of doing Digital Transformation is about discussing the survival of the organization in a constantly changing world. Especially in today's world where technology is constantly changing, causing many businesses to constantly adapt to the times. The sooner someone comes in, the more opportunity they have to learn quickly lead to the growth of the business in the long run.

Comments


bottom of page